Vi driver landbrug,

fordi vi kan lide arbejdet med dyrene, jorden og den daglige, tætte kontakt til naturen.
Landbruget Wissingsminde

Wissingsminde er en moderne landbrugsbedrift med cirka 270 malkekøer og varieret planteavl.

Dyrene og de godt 425 hektar jord (= svarer til cirka 800 fodboldbaner) passes fuldtids af Jeppe, Per, Vladimir, Anders og Simon.

Simon Simonsen er den nuværende ejer af Wissingsminde og Mariegård. Han arbejder og bor på gården med Julia, Sofie og Anne. Anne og Sofie er også i og omkring stalden for at se til far, hente mælk, cykle, snakke med dyrene og lege. Det dejlige stuehus er fra 1912 med de oprindelige vinduer og tag!

prev next


Lidt om Virksomheden Wissingsminde:

Simons bedsteforældre Anne Margrethe og Simon Simonsen købte gården i 1949. Simons forældre Charlotte og Jens Simonsen købte gården af dem i 1978.

Simon begyndte som driftsleder ved sine forældre i 1999; købte først halvdelen af gården og overtog ejendommen i 2002. Efter århundredets orkan 3.-4. december 1999 fik den hel gamle kostald nyt tag og laden ny stålkonstruktion samt tag. 1. marts til 10 juni 2000 fik Wissingsmindevej nr. 4 nyt undertag og ombygningen begyndte. Sidst i oktober 2000 flyttede Simon og Julia ind i stuehuset, mens Charlotte og Jens boede på alleen indtil de i juli 2002 flyttede til Vargårde. Nov. 2000 blev de sidste slagtesvin solgt på gården og stalden blev fjernet og "indmaden" i laden fjernet for at gøre plads til mere korntørring, maskiner og halm.

prev next
Løsdriftsstalden fra 1976 (= i en løsdriftsstald kan malkekøerne gå frit omkring) blev renoveret i 2006.

I august 2009 gik byggeriet af den nye stald i gang efter vi nøje havde beskrevet, hvad det vil betyde for miljøet i en miljøansøgning til kommunen. Først blev plansiloerne gjort klar til majshøst i sept. 09 og så kom den kolde vinter. Køerne flyttede i den nye stald i maj 2010. Efter forpagtning i 6 år, blev nabogården Mariegård købt i 2012.  I 2018 blev Skovvang og Lindegård i Lejrskov på samlet 91 ha,  købt

I sommer 2015 blev der støbt gulv i laden for bl.a. at kunne lave sodakorn.

Slægten og Landbrugets historie / "Fra Fæstebonde til Farmer":

Simons far Jens Simonsen har beskrevet landbrugets historie og slægtens historie i sin bog: Fra fæstebonde til farmer: " En historie fra 1800 til efter anden verdenskrig om to slægter - den jyske og fynske. Vi følger de to slægters forvandling fra almue med ringe uddannelse til selvhjulpen gårdmandsstand.
Med dagligdagen på gården som tilværelsens midtpunkt gennemlever de forandringen af Danmark.
Igennem slægtsbøger, breve, fotografier og dokumenter oplever vi et væld af familiemedlemmer.
Det, de har troet og drømt om, bliver til virkelighed båret frem af landboreformer, andelsbevægelsen med mejerier og slagterier, friskoler og højskoler. Foruden fremskridt hjemme på gården både i marken og i stalden.
Her skildres landbrugets forandring fra landboreformerne til den grå Ferguson. Fra livsform til erhvervslandbrug.
Fra opfattelse af, at blive salig ved dyd og gode gerninger, ved rene tanker, og et retskaffent levned til Grundtvig livssyn der med menneske først giver troen på et lysere liv. "

prev next


Gårdenes historie:

Se også beskrivelse af Wissingsminde fra "Større Danske Landbrug" 1936

prev next