Markbruget på Wissingsminde omfatter 471 hektar. Heraf ejes 404 hektar. Vargårde på 67 hektar forpagtes af Simons forældre. Der drives ca 425 ha ager resten er skov mm..

Markerne og naturen

Over halvdelen af gårdens areal er plantet til med majs og græs til foder. Der dyrkes desuden vårbyg og hvede til fremavl, dvs. det skal sælges som såsæd.

Maskinstationen tager sig af majssåning, finsnitning af foder, spredning af staldgødning og halmpresning.

Resten klares af Wissingsmindes egen maskinpark, der blandt andet består af to trak­torer, en marksprøjte, en vendeplov, en såmaskine og en mejetærsker.

Der føres nøje regnskab med forbruget af gødning og sprøjte­midler på markerne. Gyllen bliver nedfældet i jorden, så det ikke lugter så meget og næringsstofferne udnyttes bedst muligt.

 Vi har lavet en naturplan for gården og har plantet mange rækker hegn, gravet nogle vandhuller fri og en sø. Der kan ses rådyr, ræve, harer, fasaner og agerhøns på markerne.


HØST og ÅRETS GANG:                                                                                  
prev next
prev next