Glæde og Fremdrift

Landbruget Wissingsminde


Vi driver et moderne og effektivt landbrug med malkekøer og planteavl.